Roman Chudy
Politechnika Opolska | Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Publikacje


 1. CHUDY R., GRZESIK W.: Przykłady zastosowań systemu do pomiaru mocy zainstalowanego na tokarce CNC, Mechanik, nr 12/2016, s. 1866-1867

 2. CHUDY R., NIESŁONY P., MAŁECKA J.: Fizykalne charakterystyki toczenia trudno skrawalnego stopu tytanu na osnowie fazy ortorombowej O (Ti₂AlNb) . Mechanik, nr 10/2016, s. 1464-1465.

 3. CHUDY R., GRZESIK W.: Możliwości zmniejszenia energochłonności obróbki sekwencyjnej stali utwardzonej. Mechanik, nr 10/2016, s. 1462-1463.

 4. NIESŁONY P., ŻAK K., CHUDY R.: Ocena energetyczna wybranych parametrów stereometrii ostrza z CBN na kształtowanie powierzchni po toczeniu stali o podwyższonej twardości. Mechanik, nr 10/2016, s. 1384-1385.

 5. CHUDY R., GRZESIK W.: Investigation of sequential machining processes in terms of power consumption and surface quality. Journal of Machine Engineering, Vol. 16, No. 3, 2016, p. 67-74.

 6. CHUDY R.: Wpływ parametrów technologicznych na energochłonność toczenia stali 41Cr4. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 107. s. 21-22.

 7. CHUDY R., GRZESIK W.: Comparison of power and energy consumption for hard turning and burnishing operations of 41Cr4 steel. Journal of Machine Engineering, Vol. 15, No. 4, 2015, p. 113-120.

 8. CHUDY R., GRZESIK W.: Badanie energochłonności toczenia i nagniatania stali utwardzonej. IX Szkoła Obróbki Skrawaniem pod redakcją Edwarda Miko, 2015, s. 408-414. (Płyta CD dołączona do czasopisma Mechanik nr 8-9.451/2015).

 9. CHUDY R.: Wpływ parametrów technologicznych na energochłonność toczenia żeliwa sferoidalnego, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 105, Opole-Pokrzywna, 2015, s. 29-32.

 10. CHUDY R.: Pomiar energochłonności procesu skrawania, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 104, Opole-Pokrzywna, 2014, s. 29-30.

 11. BOGDAN-CHUDY M., CHUDY R.: Wpływ obróbki nagniataniem na chropowatość powierzchni żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7. Materiały konferencyjne. Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, 29 maja 2014, s. 176-179.

 12. NIESŁONY P., GRZESIK W., CHUDY R., HABRAT W.: Meshing strategies in FEM simulation of the machining process, Archives of Civil and Mechanical Engineering 15/2015, pp. 62-70.

 13. NIESŁONY P., GRZESIK W., CHUDY R., LASKOWSKI P., HABRAT W.: 3D FEM simulation of titanium machining, 2013, International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies - NEWTECH 2013, pp. 31-40.

 14. NIESŁONY P., GRZESIK W., CHUDY R.: Wpływ dyskretyzacji modelu narzędzia na efekt symulacji MES procesu skrawania. VII Szkoła Obróbki Skrawaniem pod redakcją Pawła Twardowskiego, 2013, s. 89-96. (Płyta CD dołączona do czasopisma Mechanik nr 8-9/2013).

 15. ŻAK K., GRZESIK W., CHUDY R.: Porównanie topografii powierzchni części ze stali utwardzonej po toczeniu i obróbce ściernej. VII Szkoła Obróbki Skrawaniem pod redakcją Pawła Twardowskiego, 2013, s. 279-284. (Płyta CD dołączona do czasopisma Mechanik nr 8-9/2013).

 16. CHUDY R.: Ocena struktury geometrycznej powierzchni w obróbce sekwencyjnej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 102, Opole-Pokrzywna, 2013, s. 27-28.

 17. CHUDY R.: Wybrane aspekty procesu przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, Materiały Konferencyjne nr 4. Determinanty Innowacyjności w Inżynierii Produkcji i Inżynierii Materiałowej, Częstochowa, 5 czerwca 2013, s. 404-407.

 18. CHUDY R.: Wpływ metody oraz warunków obróbki strumieniowo-ściernej na chropowatość powierzchni pod powłoki ochronne. Mechanik 3, 2013, s. 212 -214.


KOnferencje


 1. XVI Krajowa VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania". Opole, 22 - 23 września 2016.

 2. IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem: „Badania i rozwój”. Rzeszów-Łańcut, 5 - 7 września 2016.

 3. X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 15 - 17 czerwca 2016.

 4. CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems "HIGH EFFICIENT MANUFACTURING". Karpacz, 16 - 19 marca 2016.

 5. X Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem: „Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii”. Kielce–Sandomierz, 23 - 25 września 2015.

 6. 4th International conference on Advance Manufacturing Engineering and Technologies - NEWTECH. Wrocław, 16-19 września 2015.

 7. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 13 - 15 maja 2015.

 8. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 6 - 8 czerwca 2014.

 9. VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej. Opole - Pokrzywna, 12 - 14 czerwca 2013.

 10. XXXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej”. Częstochowa, 5 czerwca 2013.